Inloggen

Districtsmanager Divisie Handhaving District Zuid (vervuld)

Voor de divisie handhaving van UWV is ADJ op zoek naar een Districtsmanager in het District Zuid. Kun je de juiste balans vinden tussen politiek sensitief en onafhankelijk handelen, innoveren en stabiliseren, duidelijk richting geven en oog hebben voor de mens? Als districtsmanager Handhaving weet je mensen te inspireren en motiveren en ben je in staat om ruimte te geven waar mogelijk en sturing waar nodig. 

Eindhoven
Noord-Brabant Limburg Gelderland
Nieuw

Functieomschrijving

UWV zet als onderdeel van de nieuwe strategie 2023-2026 in op verbetering van de dienstverlening en ruimte voor maatwerk. Twee speerpunten zijn meer ruimte voor de menselijke maat in de dienstverlening én meer focus op preventie. Hoe doe je dat? Door uit te gaan van vertrouwen en te werken vanuit drempelloze, integrale ‘klantreizen’. Door alle processen tijdens een klantreis op elkaar af te stemmen ervaart de cliënt UWV als één organisatie in de service die we bieden. Zo sluit je meer aan op de behoeftes van de mensen die van afhankelijk zijn van UWV en stel je hen en hun beleving centraal.

De werkwijze van de divisie Handhaving sluit aan bij de wijze waarop de komende jaren invulling geven aan de missie van UWV. Handhaven is namelijk een integraal onderdeel van de dienstverlening van heel UWV. Preventie en ruimte voor de menselijke maat zijn onlosmakelijk verbonden aan toezicht en handhaving. Daarbij is het belangrijk om het voor de mensen die gebruik maken van onze dienstverlening makkelijk te maken om het goed te doen en moeilijk om fouten te maken. Daarom wordt de focus gelegd op het bevorderen van regelnaleving en het voorkomen van regelovertreding.

Als districtsmanager ben je onderdeel van het directieteam Handhaving. Daarnaast ben je lid van het coalitieoverleg in jouw district. Dit overleg bestaat uit de districtsmanagers van alle divisies. Vanuit strategisch niveau draag je bij aan de visie, missie en strategie van UWV als geheel. Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de beleidsontwikkelingen -vorming en bent samen verantwoordelijk voor de besturing en verbetering van de dienstverlening van UWV. Je ontwikkelt visie, formuleert heldere doelstellingen, bepaalt prioriteiten en zorgt voor de vertaling naar je district.

Jouw profiel

De komende tijd is er sprake van een grote veranderopgave waarbij de aandacht voor de preventieve kant van handhaving centraal staat. De dynamiek die hierbij hoort moet bij je passen. Daarin is het belangrijk dat je authenticiteit uitstraalt en koersvast bent. Richting geven aan de integrale aanpak, verbindend te handelen en oog hebben voor de mens is daarbij van cruciaal belang. Empathisch vermogen om te luisteren wat er speelt en mensen coachen om te werken volgens de nieuwe strategie is een van de speerpunten.

Je herkent de complexiteit en veelzijdigheid van de opgave, je wordt hier enthousiast van en je weet wat dit van je gaat vragen. De uitdaging motiveert je en je hebt het vertrouwen dat je hierin succesvol zult zijn. Dit vertrouwen straal je uit. Je bent verbindend, maatschappelijk geëngageerd en je heb het talent om een succes te kunnen maken van deze functie. Je bent gewend om breed te kijken. Je werkt resultaatgericht en koersvast maar je bent ook flexibel en transparant in je communicatie. Je hebt daarnaast een hoog maar realistisch ambitieniveau. Je hebt visie en gebruikt je empathie en je creativiteit en die van anderen om te komen tot optimale resultaten voor zowel de cliënten als voor UWV. Daarnaast ben je in staat om structuur en stabiliteit te bieden.

Verder beschik je over:

  • academisch werk- en denkniveau (HBO+). In staat om strategie te vertalen naar praktijkgerichte aanpak en daar zelf het voorbeeld aan te geven.
  • een visie op handhaving en dienstverlening. Ervaring met het werken in ketens en succesvol in het komen tot oplossingen in samenwerking met meerdere partners;
  • ervaring met een manier van organiseren en sturen waarbij flexibiliteit en het inspelen op de wensen van cliënten voorop staat;
  • kennis van het beleidsproces bij de rijksoverheid en affiniteit met de uitvoering. Je bent in ieder geval in staat om snel inzicht te krijgen in het besluitvormingsproces van de publieke sector.
  • ervaring in meerdere managementrollen, waaronder als leidinggevende van managers.
  • de competenties leidinggeven, doorzettingsvermogen, lef, innovatiekracht en doelgerichtheid.

Als leidinggevende weet je in jouw handelen te balanceren in de thema’s uit het UWV leiderschapsprofiel:
1. Onafhankelijk én Politiek bestuurlijk sensitief
2. Eén UWV én eigen organisatieonderdeel
3. Mens- én Zaakgericht
4. Ontwikkelen én Sturen
5. Innoveren én Stabiliseren

Organisatie UWV

Ieder mens wil meedoen en iets bijdragen aan de maatschappij. Werk is een manier om bij te dragen. Maar ook mensen die niet (kunnen) werken, horen erbij. Dat is waar samenleven over gaat. UWV ondersteunt mensen daarom bij het vinden van passend werk. En als werken niet mogelijk is zorgt UWV snel voor inkomen. UWV zet als onderdeel van de nieuwe strategie in op verbetering van de dienstverlening en ruimte voor maatwerk, waarbij de cliënt centraal staat en zich gezien gehoord en geholpen voelt vanuit 1 UWV.

Verder houdt UWV van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven waardoor optimaal wordt aangesloten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. Op die manier zorgt UWV voor een inclusieve werkomgeving waar iedereen zich thuis voelt en gelegenheid krijgt om te groeien. Voor meer informatie over UWV verwijzen wij je graag naar: Over UWV (uwv.nl)

Over de divisie Handhaving
De organisatie van de divisie Handhaving is in ontwikkeling en zal nog iets groeien. De divisie heeft een forse veranderopgave. Het nieuwe meerjarenplan Handhaving is hierbij de leidraad. Vertrouwen in de burger vormt de basis, waarbij mensen geholpen worden om het goede te doen. Op dit moment telt de directie Handhaving circa 600 fte, waarvan in jouw toekomstige district ca. 100 mensen werken. Ze zijn verdeeld over 5 teams, van elk ca. 20 mensen: drie teams zijn op ons kantoor in Eindhoven ondergebracht en daarnaast is er nog een team in Arnhem en een in Heerlen. Elk team wordt geleid door een teammanager die jou adviseert en aan jou verantwoording en rekenschap aflegt.

Arbeidsvoorwaarden

  • Wij bieden een voltijds aanstelling met een contract voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in salarisschaal 12 conform CAO UWV en kent een maximaal bruto maandsalaris van € 7.773,81 exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en exclusief pensioenbijdrage werkgever. Het uiteindelijke aanbod is afhankelijk van je ervaring en profiel.
  • Er zijn flexibele werktijden en goede thuiswerkvoorzieningen. Wij oefenen in de praktijk met het hybride werken

Procedure

Bij de werving en selectie laat UWV zich bijstaan door het bureau ADJ. Een VOG en assessment zal onderdeel uitmaken van het selectieproces, tevens ook een referentiecheck en diplomacheck. Dit kan ook betekenen dat openbare bronnen als sociale media worden geraadpleegd. Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en motivatiebrief te vermelden. Solliciteren kan via onderstaande solliciteerknop/de website van ADJ.

ADJ gelooft in de kracht van verschillende achtergronden en perspectieven. Daarom nodigen wij kandidaten die hieraan een bijdrage leveren van harte uit te reageren.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor vrijdag 22 februari tegemoet. De gesprekken met ADJ vinden plaats tussen 19 en 29 februari. De gesprekken met UWV starten vanaf 4 maart 2024.

Het leiderschapsprofiel UWV kun je opvragen via Bas van den Biggelaar.

Districtsmanager Divisie Handhaving District Zuid (vervuld)
ADJ gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close